Investera i dig själv, det är du värd!

Alla har vi saker inom oss som gör att vi känner oss fångade och begränsade, det kan vara depression, ilska, sorg, rädsla, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, någon fobi eller någon rädsla. Det kan även vara så enkelt som en känsla att livet borde vara något mer, eller något så överväldigande som en känsla av totalt misslyckande som orsakat missbruk eller sjukdom.

Syftet med processen är att släppa fram gamla känslominnen, och på samma sätt som ett pärhalsband tappar pärla efter pärla när tråden klipps av kan även känslominnen bubbla upp efter hand. Det är viktigt att respektera och välkomna de känslor som dyker upp. Genom att låta dem komma upp kan de också avslutas, även om de känns smärtsamma i ögonblicket. Det enda som krävs är att sitta mitt i dem och låta dem gradvis klinga av.

Den inre resan handlar om att i en vägledd inre resa arbeta sig igenom dessa känslor och till sist göra upp med de händelser som har med minnena att göra för att hitta och lösa upp känslomässiga och fysiska blockeringar, Därmed blir det möjligt att släppa taget om negativa känslor och mönster, trauman, sjukdomar, och att leva i glädje, kärlek och frihet.

Den inre resan används både vid ohälsa och för personlig utveckling. Depression, utbrändhet, sorg, rädsla, vrede, och även fysiska besvär som kan härledas till en inre obalans är exempel på ohälsoområden. Det kan det till exempel handla om att omvandla negativa mönster eller tankar till positiva krafter.

Det kan också användas för att komma åt tvångsbeteenden ex. rökavvänjning, fobier eller beslutsångest. För att må bra i kropp och själ krävs att du släpper ”gamla” livsmönster, livslögner, trauman, blockeringar och nedtryckta känslor samt situationer och händelser och alla dina negativa föreställningar som du har om dig själv och livet och tar till dig nya livssanningar som känns meningsfulla för dig och som får dig att må bra.

Att må bra handlar inte bara om att den fysiska kroppen får sitt, utan lika mycket att du bearbetar ditt inre. Genom den inre själsresan kan du få hjälp att se allt det ”gamla” som finns i din ryggsäck och som du har med dig från din uppväxt fram till nu och ta tag i det som finns i den och göra något åt det, så att du kan släppa dessa och gå vidare i livet utan alla dessa ”tyngder” så att du kan börja leva ett må bra liv, ett liv i kärlek, glädje och meningsfullhet..

Den emotionella resan Pris: 1990-1500:- / 3 h

Den fysiska resan Pris: 1490 kr / 2 h

PAKETPRIS! Den inre emotionella resan + den fysiska resan. Pris 2784 kr.